INFORMACJE OGÓLNE

Cena za wynajem domku /9 osób/

3 - 4 dni - 800,00 zł/dobę

5 - 7 dni - 750,00 zł/dobę

8 - 14 dni - 700,00 zł/dobę

Święta i długie weekendy doba 1000,00 - 1200,00 zł (niezależnie od ilości dni, nie mniej niż 3 doby)

2020 ROK

Wielkanoc - 9 kwiecień - 13 kwiecień

Weekend majowy - 30 kwiecień - 3 maj

Weekend /Boże ciało/ - 11czerwiec - 14 czerwiec

Weekend - 11 listopad - 15 listopad

Święta Bożego Narodzenia 23 grudzień - 27 grudzień

Sylwester/Nowy Rok - 30 grudzień - 3 styczeń

Dodatkowo - opłata klimatyczna - 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę za jedną osobę.

Atrakcje na miejscu:

1. Letnia kuchnia

Lato /grill, piec opalany drewnem /pizza/, wędzarnia, kuchnia z duchówką, ława z siedziskami, oświetlenie, bieżąca woda, lodówka/ - wiązka drewna 20,00 zł
Zima /grill, piec opalany drewnem /pizza/, wędzarnia, kuchnia z duchówką, ława z siedziskami, oświetlenie/ - wiązka drewna 20,00 zł
/węgiel do grilla we własnym zakresie/

2. Zabudowana wiata ogniskowa - wiązka drewna 20,00 zł

Za dotkawą opłatą:

3. Sauna z pokojem wypoczynkowym - 50,00 zł/godz

4. Łaźnia parowa /kwiecień-wrzesień/ - 50,00 zł/godz.

Dokonanie rezerwacji zostaje ostatecznie potwierdzone po wpłacie bezzwrotnego zadatku (50% ceny z całego pobytu) na konto:

STEPLAR Agnieszka Myśliwiec, 35-242 Rzeszów, ul. Kosynierów 23/17

Nr konta 90 1240 4751 1111 0010 4589 5947

W tytule rezerwacji proszę wpisać DATĘ REZERWACJI, NUMER TELEFONU

Przed zarezerwowaniem domku przeczytaj regulaminy !

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem regulaminów obowiązujących w Karpackiej Sadybie.

Doba użytkowa trwa:

0d 14.00 (w dniu przyjazdu)

Do 10.00 (w dniu wyjazdu).

REGULAMIN CHATY

Drodzy Państwo, prosimy bardzo o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych regulaminów, które mają służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 • 1. Domek wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 kończy o godzinie 10:00.
 • 2. W domu i na tarasie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • 3. Aby mieć pewną rezerwację należy przesłać zadatek. Pozostała kwota płatna gotówką w dniu przyjazdu.
 • 4. W dniu przyjazdu pobierana jest również kaucja w wysokości 500,00 zł, na ewentualne pokrycie kosztów naprawy zniszczeń i uszkodzeń dokonanych z winy Państwa, która /jeżeli ich nie ma/ jest zwrotna w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku (natomiast jeżeli pojawią się zniszczenia przekraczające 500,00 zł będą Państwo obcią żeni dodatkowymi kosztami.)
 • 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
 • 6. Parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 • 7. Skrócenie pobytu z przyczyn od nas niezależnych nie skutkuje zwrotem pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu
 • 8. Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie po wpłacie zadatku nie powoduje jego zwrotu.
 • 9. Grillowanie możliwe tylko w kuchni letniej. 0bowiązuje bezwzględny zakaz grillowania w innych miejscach.
 • 10. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia powstałe z ich winy.
 • 11. Przy opuszczaniu domku w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie okien i drzwi na klucz.
 • 12. Wynajmujący nie może przekazywać domku innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 • 13. W dniu wyjazdu domek należy zdać posprzątany.
 • 14. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, pieniądze pozostawione w domku oraz za zaparkowany samochód na terenie ośrodka.
 • 16. Przyjmujemy gości wraz ze zwierzętami domowymi - za dodatkową opłatą /100,00 zł za pobyt /
 • 17. Po zakończeniu pobytu prosimy uzupełnić drewno w salonie
 • 18. Opłata klimatyczna wynosi 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę za jedną osobę. /Płatna odrębnie/
 • 19. Po zakończeniu pobytu prosimy o zgłaszanie usterek.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY OGNISKOWEJ

Na terenie wiaty ogniskowej obowiązuje:

 • 1. Przestrzeganie zasad regulaminu ośrodka i bezpieczeństwa p.poż
 • 2. Zachowanie czystości

Na terenie wiaty ogniskowej zabrania się:

 • 1. zakłócania ciszy nocej / 22.00 - 6.00/
 • 2. palenia opakowań po żywności i napojach.

Za zniszczenia dokonane podczas użytkowania wiaty ponosi odpowiedzialność osoba, która dokonała rezerwacji ośrodka. /wg regulaminu ośrodka/

Po zakończeniu biesiady należy zabezpieczyć wiatę ogniskową

 • 1. rozgarnąć palące się drewno na boki paleniska
 • 2. zabrać resztki jedzenia i śmieci /mając na uwadze obecność dzikich zwierząt/
 • 3. Pozostawić porządek, zgasić światło i zamknąć wiatę.

Koszt zakupu 1 wiązki drewna wynosi: 20,00 zł / w tym worki na odpadki/

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŁAŹNI PAROWEJ

 • 1. W łaźni może przebywać jednocześnie max 4 osoby
 • 2. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów oraz dzieci i młodzież pod opieką opiekunów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 • 3. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
 • 4. W łaźni nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 • 5. Do sauny najlepiej chodzić ok. 2 godz. po posiłku. Nie wchodzić do łaźni w stresie i zmęczonym – zbytnie obciążenie serca. Pobyt w łaźni ma właściwości oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.
 • 6. Przed wejściem do pomieszczenia łaźni należy bezwzględnie zdjąć obuwie oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała..
 • 7. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała.
 • 8. Nie wolno korzystać z łaźni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • 9. Na terenie łaźni zabrania się:
  a) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno - grzewczych,
  b) wnoszenia alkoholu,
  c) palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających,
  d) wnoszenia jedzenia,
  e) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • 10. Po wyjściu z łaźni należy schłodzić ciało.
 • 11. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUCHNI LETNIEJ

 • 1. Na terenie KUCHNI LETNIEJ obowiązuje:
  a. przestrzeganie zasad regulaminu ośrodka i bezpieczeństwa p.poż
  b. zachowanie czystości i porządku
 • 2. Na terenie KUCHNI LETNIEJ zabrania się:
  a. zakłócania ciszy nocnej / 22.00 - 6.00/
  b. palenia opakowań po żywności i napojach.
 • 3. Za zniszczenia dokonane podczas użytkowania wiaty ponosi odpowiedzialność osoba, która dokonała rezerwacji ośrodka. /wg regulaminu ośrodka/
 • 4. Po zakończeniu biesiady należy wygasić grill
 • 5. Zabrać resztki jedzenia i śmieci /mając na uwadze obecność dzikich zwierząt/
 • 6. Pozostawić porządek, zgasić światło
 • 7. Koszt zakupu 1 wiązki drewna wynosi: 20,00 zł / w tym worki na odpadki/

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 • 1. W saunie może przebywać jednocześnie 4 osoby.
 • 2. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów oraz dzieci i młodzież pod opieką opiekunów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 • 3. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min. lub 3 x 10 min
 • 4. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
 • 5. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 • 6. Do sauny najlepiej chodzić ok. 2 godz. po posiłku. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym – zbytnie obciążenie serca. Pobyt w saunie ma właściwości oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.
 • 7. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała.
 • 8. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała
 • 9. W kabinie sauny obowiązuje używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 • 10. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • 11. Na terenie sauny zabrania się:
  a) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno - grzewczych,
  b) wnoszenia alkoholu,
  c) palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających,
  d) wnoszenia jedzenia,
  e) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • 12. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało.
 • 13. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie.
 • 14. W czasie i po pobycie w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.